Clinker là thành phần nguyên liệu không thể thiếu để sản xuất xi măng - chất kết dính dùng trong xây dựng.

Thành phần hóa học chủ yếu của phối liệu gồm 4 oxit chính như: CaO (oxit canxi, từ đá vôi), và SiO2 (oxit silic), Fe2O3 (oxit sắt ba), Al2O3 (oxit Nhôm, các oxit này từ đất sét); nếu thiếu sẽ được bổ sung bằng các phụ gia điều chỉnh kể trên.

4 oxit chính trong phối liệu khi nung đến 1450oC sẽ phản ứng với nhau tạo thành 04 khoáng chính trong clinker là: C3S (3CaO. SiO2) ; C2S( 2Cao.SiO2) ; C3A (3CaO.Al2O3) ; C4AF (4CaO. Al2O3. Fe2O3).

Các khoáng này có cấu trúc tinh thể khác nhau và quyết định đến tính chất của clinker

Chất lượng của clinker sẽ quyết định tính chất của xi măng. Thành phần hóa học tổng quát của clinker như sau:

• CaO = 62 - 68 %

• SiO2 = 21 - 24 %

• Al2O3 = 4 - 8 %

• Fe2O3 = 2 - 5%

Ngoài ra còn có một số các oxit khác ở hàm lượng nhỏ : MgO, Na2O, K2O. Hàm lượng MgO≤5%; tổng hàm lượng kiềm không vượt quá 2%.