Canxi Oxit (CaO) hay còn gọi là vôi sống hay vôi nung, là chất rắn kết tinh lập phương tâm diện, có nhiều ứng dụng thực tiễn đời sống và công nghiệp.