DOLOMITE còn được gọi là Canxi cacbonat Dolomite. Nó chứa Canxi Oxit và Magiê Oxit chính. Nhưng độ cứng của nó tốt hơn Canxi Cacbonat – CaCO3.
Bề ngoài có màu xám hoặc trắng nhưng nội dung như nhau. Chúng tôi đang cung cấp cả hai loại Dolomite với công suất lớn mỗi tháng. Nó được sử dụng nhiều trong sản xuất thép, sản xuất thủy tinh, phân bón và nhiều ứng dụng.