Mỏ đá & nhà máy riêng với QC nghiêm ngặt đảm bảo giá cả cạnh tranh và chất lượng tuyệt vời. Size phổ biến 5 – 10 mm, 10 – 20 mm, 20 – 40 mm, 40 – 60 mm, 60 – 80 mm hoặc lớn hơn.