Tro bay là hợp chất được hình thành trong quá trình đốt cháy than nhiên liệu trong các nhà máy nhiệt điện chạy than, là phế thải dưới dạng hạt mịn thoát ra từ buồng đốt qua ống khói của nhà máy. Thành phần của Tro bay thường chứa các Silic oxit ( SiO2 ), Nhôm oxit ( Al2O3 ), Canxi oxit ( Cao ), Sắt oxit ( Fe2O3 ), Lưu huỳnh oxit ( SO2 )… và một lượng than chưa cháy hết.